شعر

غزل/ اجمل ښکلی

هر کس ګوته زما دې الوده څېرې ته نيسي
پوښتنه له سپېره غباره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
برباد دې کړ هغه؛ خو محبته چې څه چل دی
بيا هم کډه له دغې ښاره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خو بيا هم زندګي کوي، خواري کوي، لګيا دی
ژوندون چې بې له خپل اختياره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
په وهم، په سراب پسې د مرګ مه روانېږه
سفر خلک په شړه لاره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پرهر به يې ګنډي، يار په بڼو او نظرونو
هه تمه له دې ستنې، تاره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
هر څوک غواړي، چې واړوي پر سر د مرګي زهر
اوس ويره څوک له دې ښاماره نه کوي ژوندونه
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رڼا څوک رانيوی نه شي اجمله په لاسونو
او مينه څوک د دې لپاره نه کوي ژوندونه

ورته مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Back to top button